×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
NoticeDetails
जियोम्याटिक्स प्रशिक्षक र ल्याब सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको विज्ञापन नं. ०२-०८०/०८१ अन्तर्गत संचालित जियोम्याटिक्स प्रशिक्षक र ल्याब सहायकको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेतको आधारमा तपसिल बमोजिम उम्मेदवार सफल भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । सफल उम्मेदवारले सात (७) दिन भित्र शिक्षालयको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सुचित गरिन्छ ।

2024-01-02