×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
NoticeDetails
२०७७ खण्ड क डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ्ग तर्फकाे नतिजा प्रकाशन संबन्धमा l

Result Summary

Exam held on: Jestha 2078 (2021 May/June)

Result Publication Date: 2079/1/6

result Summary2022-04-19