×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
NoticeDetails
निःशुल्क तालिम संचालन सम्वन्धि सूचना

स्थानीय सरकार

                                                            पोखरा महानगरपालिका

        गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय    

                                                           गण्डकी प्रदेश, पोखरा                                               फोन न.०६१‑५६००९७

पत्र संख्या ०७८/०७९                 प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/११/२९

 

                          विषय : निःशुल्क तालिम संचालन सम्वन्धि सूचना ।

     पोखरा महानगरपालिका र सिटीइभिटीको साझेदारीमा संचालित यस गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय द्वारा निशुल्क तालिम संचालन गरिने हुँदा तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्र रित पूर्वकको आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

क्र.सं

तालिमको नाम

सङख्या

तालिमको अवधि

आवेदकको उमेर

शैक्षिक योग्यता

तालिम संचालन स्थान

जुनियर प्लम्बिंग

४०  जना

३ महिना

(३९० घण्टा)

१८ वर्ष उमेर पुरा भएको

कक्षा ८ उत्तिर्ण

 

समुह १ -  घारीपाटन ,

समूह २ –भण्डारढिक

मोटरसाइकल रिपेयरिंग

४०  जना

३ महिना

१६ वर्ष पुरा भइ २५ वर्ष ननाघेको

कक्षा १० उतिर्ण

 नयाबजार

सहायक कुचिकार ,

सिलाइ कटाइ तालिम

२० जना

३ महिना

(३९० घण्टा)

१८ वर्ष उमेर पुरा भएको

कक्षा ८ उतिर्ण

हेम्जा

 

ECD फ्यासिलेटर with मन्टेस्वरी कन्सेप्ट

२०  जना

३ महिना

(३९० घण्टा)

१८ वर्ष उमेर पुरा भएको

SLC उतिर्ण

पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिको हल

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

१)     प्रशिक्षार्थी आवेदन फारम भर्न नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि एक प्रति, फोटो १ प्रति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि ,सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयको  सिफारिस संलग्न राखि मिति २०७८/१२/१५ गते भित्र यस गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भण्डारढिक, शिक्षा महाशाखा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको कार्यालय रास्ट्र बैंक चोकमा गइ फर्म भर्न सक्ने छन् ।

२)    दलित, अपाङ्ग, शहिद परिवार, बैदेशिक रोजगार बाट फर्किएका, विपन्न, द्बन्द्ब पिडित, एकल महिला र कोभिड प्रभावितलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

३)    अन्तर्वार्ताको लागि सम्पर्क मिति : २०७८/१२/१६ गते , गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भण्डारढिक

४)   प्रशिक्षार्थी छनोट प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशन एव अन्तर्वार्ता द्बारा गरिनेछ । यस सम्बन्धमा थप केही जानकारी लिनुपरेमा फोन न. ०६१‑५६००९७  वा ९८४६३९२८७०,९८४९४०७५५७  मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।    

 

शैक्षिक प्रमुख

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय

2022-03-14