×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
Message from व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष
Message from धन राज आचार्य
व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष

हिजो–आज नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको महत्व बढेको छ ।प्राविधिक शिक्षालेव्यक्तिमा सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि मात्र गर्दैन, सिपआर्जन गरेकाव्यक्तिहरुलाई सिर्जनशील बन्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानले शिक्षा, रोजगारी तथा श्रम सम्बधी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा अधिकारको सूचीमा शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार राखेको छ ।