×
Home
Downloads
Contact Us
Flash News
Downloads Section
प्रशिक्षक (अ. छैठौं) बिषयगत परिक्षाको लागि पाठ्यक्रमको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला |-
Publish Date: 2023-12-20
बाल विकास तालिम सहजकर्ता प्रशिक्षक सेवा करार परिक्षा पाठ्यक्रम |
Publish Date: 2023-11-06
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे बन बिज्ञान ल्याब सहायक पदको सेवा करार पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाका लागी परीक्षा पाठ्यक्रम-२०८० देहाय बमोजिमको रहनेछ ।
Publish Date: 2023-05-23
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८
Publish Date: 2023-05-16
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे रसायनशास्त्र विषयकाे सेवा करार पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाका लागी देहाय बमोजिमको syllabus रहनेछ ।
Publish Date: 2021-09-23
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयकाे सेवा करार पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाका लागी देहाय बमोजिमको syllabus रहनेछ ।
Publish Date: 2021-09-23
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल विषयकाे सेवा करार पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाका लागी देहाय बमोजिमको syllabus रहनेछ ।
Publish Date: 2021-09-23
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयकाे इन्जिनियरिङ्ग, अटोमोबाइल/मेकानिकल विषयकाे सेवा करार पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाका लागी देहाय बमोजिमको syllabus रहनेछ ।
Publish Date: 2021-09-23
Bhag 1 Khanda 54 गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६ (पहिलो संशोधन )
Publish Date: 2021-08-18
Barsha 4 Khanda 41 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन नियमावली २०७७
Publish Date: 2021-08-18
barsha 3 bhag 1 khanda 35 ,गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६
Publish Date: 2021-08-18
सामान्य ज्ञानको किताब डाउनलोड गर्नुहोस् ।
Publish Date: 2020-06-30